Powered by Smartsupp
Regulamin
1. Zamówienia:
Sprzedawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne "Arabeska” Łukasz Beśka, NIP: 967-120-20-66, ul. Rypińska 18, 85-181 Bydgoszcz. Zamówienia należy składać w formie pisemnej (e-mail, list, formularz na stronie www). W zamówieniu należy podać przedmiot zmówienia, cenę ustaloną według przesłanej przez sprzedającego oferty lub dołączyć ją, dane zamawiającego do wystawienia faktury oraz dostawy. Zamówienia pisemne są wiążące. Zrzeczenie się zamówienia na inną osobę/podmiot jest możliwe za zgodą sprzedającego. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówienia realizowanego przez Sprzedającego wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego. Zamówienia realizowane są w kolejności napływających zamówień. Przeważnie w terminie od 3 do 14 dni w zależności od możliwości technicznych. Zastrzega się możliwość zmiany terminu dostawy lub części dostawy z powodu wystąpienia niezależnych od sprzedawcy okoliczności.

2. Transport i odbiór towaru:
Transport towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub prywatnym transportem firmy P.H.U-P „Arabeska”. Decyzja o sposobie dostawy podejmowana jest po złożeniu zamówienia przez sprzedawcę. Możliwy jest osobisty odbiór towaru lub za pośrednictwem firmy kurierskiej z którą kupujący ma podpisaną umowę (wówczas kupujący ponosi koszty zapakowania produktu do wysyłki). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie. Roszczenia odszkodowawcze za niewykonaną lub opóźnioną dostawę są wykluczone. Kupujący nie może również zrezygnować z zamówienia w wyniku opóźnienia transportu. Wyładunek towaru z pojazdu i pozostałe czynności z tym związane (wniesienie do biura, magazynu, itp.) należą do obowiązków odbiorcy Towaru. Towar koniecznie należy sprawdzić przy odbiorze w obecności kierowcy/kuriera.Kurier ma obowiązek poczekać, aż klient sprawdzi przesyłkę. W przypadku stwierdzenia śladów uszkodzeń powstałych w czasie dostawy prosimy o spisanie „Protokołu szkody” z kurierem/kierowcą. Brak protokołu szkody spisanego w trakcie odbioru towaru wiąże się utratą możliwości złożenia reklamacji na uszkodzenia towaru. Należy pamiętać, iż podpisanie odbioru bez uprzedniego sprawdzenia produktu oznacza odbiór towaru bez zastrzeżeń. Towar do transportu pakowany jest w opakowanie tekturowe i zabezpieczony folią bąbelkową.

3. Płatność:
Należy pamiętać, iż zamówienie wiąże się obowiązkiem zapłaty. Instytucje budżetowe: urzędy, szkoły oraz spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty i zarządcy nieruchomościami, zobowiązani są do dokonywania płatności przelewem po otrzymaniu towaru w terminie 7-14 dni. Termin płatności ustalany jest przed przyjęciem zamówienia. Prywatne przedsiębiorstwa, osoby nie prowadzące działalności płatność za towar dokonują przed dostawą przelewem na konto bankowe na podstawie wystawionej faktury proforma lub podczas przekazaniu towaru gotówką. Firma zastrzega możliwość pobrania zaliczki w wysokości 50% brutto przed rozpoczęciem produkcji. Po dłuższej współpracy jest możliwość odroczenia płatności po podpisaniu stosownej umowy o współpracy. Ceny podawane w cennikach oraz telefonicznie są cenami netto, nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT na cały asortyment dla wszystkich kupujących wynosi 23%. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanych Kupującemu towarów, aż do całkowitej zapłaty przez Kupującego pełnej ceny za te towary.
 
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4. Gwarancja:
Okres gwarancji wynosi ustawowo 24 miesiące od daty sprzedaży. Istnieje możliwość wydłużenia tego okresu poprzez pisemne potwierdzenie producenta. Użytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem, przeróbki we własnym zakresie, uszkodzenia na skutek anomalii i kataklizmów pogodowych nie podlegają gwarancji.


5. Reklamacje:
a) Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji na zakupiony produkt po stwierdzeniu niezgodności produktu z zamówieniem. Reklamacje będą uznawane po uregulowaniu płatności za zamówiony towar. Kupujący ma obowiązek udostępnić reklamowany towar Sprzedającemu. Kupujący dostarcza wadliwy produkt do naprawy gwarancyjnej na koszt Sprzedającego w miejsce przez niego wskazane. Towar należy odpowiednio zabezpieczyć do transportu. Sprzedający rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował wadliwym towarem i pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający zobowiązuje się według własnego uznania usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych lub wymienić towar na wolny od takich wad. Okres naprawy/wymiany wynosi do 30 dni. Wszelkie reklamacje gwarancyjne będą przyjmowane przez Sprzedającego wyłącznie z chwilą dokonania pełnej zapłaty za dostarczony towar.

b) Reklamacje składane na uszkodzenia towaru w trakcie transportu będą uznawane tylko i wyłącznie po otrzymaniu protokołu szkody spisanego w momencie odbioru towaru oraz zdjęć uszkodzeń towaru i opakowania. Fakt uszkodzenia opakowania należy zaznaczyć na protokole szkody. W tym przypadku Sprzedający po otrzymaniu ww. dokumentów zgłasza reklamację do przewoźnika. Po jej rozpatrzeniu przez firmę kurierską następuje naprawa/wymiana towaru.Kupujący dostarcza wadliwy produkt do naprawy gwarancyjnej na koszt Sprzedającego w miejsce przez niego wskazane. Towar należy odpowiednio zabezpieczyć do transportu. Reklamacje będą uznawane po uregulowaniu płatności za zamówiony towar.

6. Prawo:
Kopiowanie tekstów, zdjęć dostępnych na stronie internetowej, katalogach ofertach bez zgody właściciela jest zabronione. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl